ОмскАвтоСклад

Савинська селищна рада Балаклійського району

Протоколи конкурсної комісії

 

 

ПРОТОКОЛ №1

Засідання конкурсної комісії щодо добору кандидатів на посаду завідувача Довгалівським сільським клубом та директора Савинського будинку культури

 

 

22 серпня 2016 року                                                                                                    14.00 год

 

Присутні:

Конкурсна комісія у складі (8чол.)

Кузьміна Алла Вікторівна – голова конкурсної комісії, головний бухгалтер селищної ради

Плотнікова Ірина Іванівна – секретар конкурсної комісії, секретар Савинської селищної ради

Жидченко Ольга Володимирівна – член конкурсної комісії, бухгалтер-рахівник Савинської селищної ради

Онопко Ольга Іванівна – член конкурсної комісії, інспектор ВОС  Савинської селищної ради

Толпеєва Юлія Олександрівна – член конкурсної комісії,  бухгалтер Савинської селищної ради

Рубан Світлана Григорівна – член конкурсної комісії,  спеціаліст по субсидіях Савинської селищної ради

Відсутні:

Желтова Тетяна Вікторівна - член конкурсної комісії,  діловод  Савинської селищної ради

 

                          

 

СЛУХАЛИ: Плотнікову Ірину Іванівну, секретаря конкурсної комісії, яка доповіла про кількість присутніх членів комісії та запропонувала порядок денний:

 1. Про визначення регламенту роботи конкурсної комісії та спробу голосування.
 2. Про не допущення конфлікту інтересів під час проведення  конкурсного добору
 3. Про розгляд документів поданих кандидатами на посаду завідувача Довгалівським сільським клубом та директора Савинського будинку культури щодо відповідності кваліфікаційним вимогам.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7                       «Проти» - 0            «Утримались» - 0

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії щодо добору кандидатів на посаду завідувача Довгалівським сільським клубом та директора Савинського будинку культури

 

                                                 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Про визначення регламенту роботи конкурсної комісії та способу голосування.
 2. Про не допущення конфлікту інтересів під час проведення  конкурсного добору.
 3. Про  розгляд документів поданих кандидатами на посаду завідувача Довгалівським сільським клубом та директора Савинського будинку культури щодо відповідності кваліфікаційним вимогам.

 

СЛУХАЛИ: Кузьміну Аллу Вікторівну, голову конкурсної комісії, яка запропонувала визначитися щодо регламенту проведення засідання конкурсної комісії та способу голосування: виступи членів комісії до 10 хвилин, рішення ухвалюються відкритим голосуванням.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7                       «Проти» - 0            «Утримались» - 0

 

УХВАЛИЛИ: рішення прийнято

 

СЛУХАЛИ: Кузьміну Аллу Вікторівну, голову конкурсної комісії, яка наголосила, що члени конкурсної комісії зобов’язані повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що буде зазначено в протоколі. Член конкурсної комісії, який повідомить про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

 

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7                       «Проти» - 0            «Утримались» - 0

 

СЛУХАЛИ: Кузьміну Аллу Вікторівну, голову конкурсної комісії, яка зазначила, що на виконання Закону України від 28.01.2016 року № 955-УІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури Савинської селищної ради було видане розпорядження № 23б від 23 червня 2016 року «Про оголошення конкурсного добору на посади керівників комунальних закладів культури» та оголошений конкурс на зайняття посади завідувача Довгалівським сільським клубом та директора Савинського будинку культури.

Оголошення про проведення конкурсу було опубліковано на сайті Савинської селищної ради http://savintsy.balrada.gov.ua 24 червня 2016 року.

 

Для участі в конкурсі заяви з необхідними документами подали 2 (два)  кандидати.

 

СЛУХАЛИ: Рубан Світлану Григорівну, члена конкурсної комісії, яка повідомила членів конкурсної комісії про те, що на даному засіданні конкурсна комісія має розглянути подані кандидатами документи на відповідність їх кваліфікаційним вимогам.

 

СЛУХАЛИ: Онопко Ольгу Іванівну, члена конкурсної комісії, яка ознайомила присутніх з документами кандидата на посаду директора Савинського будинку культури Цілюрик Світлани Олександрівни та запропонувала провести детальний розгляд документів на відповідність їх кваліфікаційним вимогам.

 

 

СЛУХАЛИ: Толпеєву Юлію Олександрівну, члена конкурсної комісії, яка запропонувала поставити на голосування питання про відповідність кваліфікаційним вимогам кандидатури Цілюрик Світлани Олександрівни, згідно поданих документів.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

«За» - 7                       «Проти» - 0            «Утримались» - 0

 

УХВАЛИЛИ: визнати, що кандидатура Цілюрик Світлани Олександрівни не відповідає кваліфікаційним вимогам на посаду директора Савинського будинку культури, згідно поданих документів, так як у неї не має вищої освіти. Але так як інших кандидатів на дану посаду не має, а Цілюрик Світлана Олександівна має трудовий стаж роботи та продовжує  навчатися у вищому навчальному закладі, то вирішили допустити кандидатуру Цілюрик Світлани Олександрівни для участі у конкурсі.

 

 

СЛУХАЛИ: Рубан Світлану Григорівну, члена конкурсної комісії, яка ознайомила присутніх з документами кандидата на посаду завідувача Довгалівським сільським клубом  Шаларь Наталії Семенівни та запропонувала провести детальний розгляд документів на відповідність їх кваліфікаційним вимогам

 

СЛУХАЛИ: Жидченко Ольгу Володимирівну, члена конкурсної комісії, яка запропонувала поставити на голосування питання про відповідність кваліфікаційним вимогам кандидатури Шаларь Наталії Семенівни, згідно поданих документів.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

«За» - 7                       «Проти» - 0            «Утримались» - 0

 

УХВАЛИЛИ: визнати, що кандидатура Шаларь Наталії Семенівни не відповідає кваліфікаційним вимогам на посаду завідувача Довгалівським сільським клубом, згідно поданих документів, так як вона не має вищої освіти. Але так як інших кандидатів на дану посаду не має, а Шаларь Наталія Семенівна має трудовий стаж роботи завідувача Довгалівським сільським клубом з 1994 року, то вирішили залишити кандидатуру Шаларь Наталії Семенівни для участі у конкурсі.

 

 

Голова комісії:     _____________    А.В.Кузьміна

 

Секретар комісії:  _____________    І.І. Плотнікова

 

Члени комісії:

                                _______________  О.В. Жидченко

 

                                ________________ О.І. Онопко

 

                               ________________  Ю.О. Толпеєва

 

                               ________________ С.Г. Рубан

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №2

Засідання конкурсної комісії з визначення кандидатури  на посаду завідувача Довгалівським сільським клубом та директора Савинського будинку культури

 

 

23 серпня 2016 року                                                                                                    14.00 год

 

Присутні:

Конкурсна комісія у складі (8чол.)

Кузьміна Алла Вікторівна – голова конкурсної комісії, головний бухгалтер селищної ради

Плотнікова Ірина Іванівна – секретар конкурсної комісії, секретар Савинської селищної ради

Жидченко Ольга Володимирівна – член конкурсної комісії, бухгалтер-рахівник Савинської селищної ради

Онопко Ольга Іванівна – член конкурсної комісії, інспектор ВОС  Савинської селищної ради

Толпеєва Юлія Олександрівна – член конкурсної комісії,  бухгалтер Савинської селищної ради

Рубан Світлана Григорівна – член конкурсної комісії,  спеціаліст по субсидіях Савинської селищної ради

Відсутні:

Желтова Тетяна Вікторівна - член конкурсної комісії,  діловод  Савинської селищної ради

 

                           

 

СЛУХАЛИ: Плотнікову Ірину Іванівну, секретаря конкурсної комісії, яка доповіла про кількість присутніх членів комісії та запропонувала порядок денний:

 1. Про визначення регламенту роботи конкурсної комісії та спробу голосування.
 2. Про проведення співбесіди з кандидатами.
 3. Про прийняття рішення про визначення переможців конкурсу.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

«За» - 7                       «Проти» - 0            «Утримались» - 0

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії щодо визначення кандидатури на  посаду завідувача Довгалівським сільським клубом та директора Савинського будинку культури

 

                                                 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про визначення регламенту роботи конкурсної комісії та спробу голосування.
 2. Про проведення співбесіди з кандидатами.
 3. Про прийняття рішення про визначення переможців конкурсу.

 

 

СЛУХАЛИ: Кузьміну Аллу Вікторівну, голову конкурсної комісії, яка запропонувала визначитися щодо регламенту проведення засідання конкурсної комісії та способу голосування: виступ кандидата і співбесіда до 20 хвилин. Переможців конкурсу пропонується визначити відкритим голосування.

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

«За» - 7                       «Проти» - 0            «Утримались» - 0

 

УХВАЛИЛИ : рішення прийнято

 

СЛУХАЛИ: Кузьміну Аллу Вікторівну, голову конкурсної комісії, яка повідомила, що у конкурсі на зайняття посади директора Савинського будинку культури претендує 1 (один) кандидат- Цілюрик Світлана Олександрівна. Було запропоновано розпочати співбесіду з кандидатом.

 

СЛУХАЛИ: Цілюрик Світлану Олександрівну, претендента на зайняття посади директора Савинського будинку культури, яка зазначила, що має досвід роботи на даній посаді, має бажання працювати. Продовжує навчання в Харківському училищі культури, має закінчені 4 курси навчання в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С.Сковороди, знаходиться в академічний відпустці.

 

Комісія обговорює результати співбесіди.

 

СЛУХАЛИ:. Кузьміну Аллу Вікторівну, голову конкурсної комісії, яка поставила на голосування питання про визначення Цілюрик Світлани Олександрівни переможцем на зайняття посаду директора Савинського будинку культури.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

«За» - 7                       «Проти» - 0            «Утримались» - 0

 

УХВАЛИЛИ: визнати Цілюрик Світлани Олександрівни переможцем на зайняття посади  директора Савинського будинку культури та рекомендувати Савинській селищній раді укласти контракт з нею на п’ять років.

 

СЛУХАЛИ:. Кузьміну Аллу Вікторівну, голову конкурсної комісії, яка повідомила, що у конкурсі на зайняття посади завідувача Довгалівським сільським клубом  культури претендує 1 (один) кандидат- Шаларь Наталія Семенівна. Було запропоновано розпочати співбесіду з кандидатом.

 

СЛУХАЛИ: Шаларь Наталію Семенівну, претендента на зайняття посади завідувача Довгалівським сільським клубом, яка зазначила, що має досвід роботи на даній посаді з 1994 року, має бажання далі працювати.

 

Комісія обговорює результати співбесіди.

 

СЛУХАЛИ:. Кузьміну Аллу Вікторівну, голову конкурсної комісії, яка поставила на голосування питання про визначення Шаларь Наталію Семенівну переможцем на зайняття посаду завідувача Довгалівським сільським клубом.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

«За» - 7                       «Проти» - 0            «Утримались» - 0

 

УХВАЛИЛИ: визнати Шаларь Наталію Семенівну переможцем на зайняття посади  завідувача Довгалівським сільським клубом та рекомендувати Савинській селищній раді укласти контракт з нею на п’ять років.

 

Голова комісії:     _____________    А.В.Кузьміна

 

Секретар комісії:  _____________    І.І. Плотнікова

 

Члени комісії:

                                _______________  О.В. Жидченко

 

                                ________________ О.І. Онопко

 

                               ________________  Ю.О. Толпеєва

 

                               ________________ С.Г. Рубан